İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Rooners  mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.rooners.co internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından merkezi Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. No:83 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan, Yooar Mobil Uygulamaları A.Ş.  (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcılar, Uygulamayı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesini kullandığında, yarışmalara, promosyonlara ve anketlere katıldığında kendilerini tanımlayabilmemizi sağlayan veriler de dahil bazı bilgileri (“Kişisel Veriler”) tarafımızla paylaşmayı kabul ederler.

Şirket, Kullanıcı’nın verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verileri hem Kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir. Kullanıcı Şirket’in, Kullanıcı’nın verilerinin anonim olarak herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı bilgileri, Uygulama’ya üye olan Kullanıcı’nın daha sonra yeniden üye olmak istemesi durumunda işlemleri hızlandırmak ve Kullanıcı memnuniyeti amacı ile Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 1 (bir) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır. 

Uygulama, Kullanıcı’nın izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Kullanıcılara daha derinlikli ve özel bir deneyim yaşatmak amacıyla Şirket’in iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgi ve verilerinin özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, pazarlama ve reklam faaliyetleri amacıyla iş ortaklığı olan üçüncü şahıslarla paylaşılmasına muvafakat etmektedir.

Kullanıcı, Şirket ve seçilen üçüncü şahısların, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden sağladıkları bilgileri kullanarak ilgisini çekebilecek güncellemeler yapmak, bültenler, etkinlikler ve diğer iletişim yolları sağlamak için doğrudan pazarlama amacıyla kullanabileceklerini kabul eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı ziyaret ettiğinde “Çerezler” gibi çeşitli teknolojiler aracılığıyla otomatik olarak IP adresinin, giriş bilgilerinin, konum bilgilerinin, tarayıcısının türünün ve versiyonunun, tarayıcının eklenti türlerinin ve versiyonlarının, işletim sisteminin ve platformunun, İnternet Sitesi aracılığıyla eriştiği URL adres dizilerinin, ziyaretiyle ilgili bilgilerin, incelediği ya da aradığı ürünlerin, indirme hatalarının, belirli sayfaları ziyaretlerinin ve sayfa etkileşiminin sürelerinin bilgilerinin (“Otomatik Toplanan Veriler”) toplanmasını kabul etmiş olur. 

Kullanıcılar, Şirket’in Üçüncü Şahıslarla (örneğin iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler. 

Kullanıcı tarafında sağlanan Kişisel Veriler’in, Otomatik Toplanan Veriler’in ve Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler’in İnternet Sitesi ve/veya Uygulama aracılığıyla satın alma işlemleri yapılmasını sağlamak, yönetim ya da sorun giderme amaçlı ve Kullanıcı’ya pazarlama araçları göndermek için kullanılabilir. Bunun haricinde Kullanıcı, Şirket’in yasanın izin verdiği ölçüde sosyal medya hesaplarından alınan bilgilerle diğer sayılan bilgileri birleştirilerek Kullanıcı tercihlerinin hakkında daha çok bilgi edinmek, İnternet Sitesi’ndeki ve Uygulama’daki kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı’ya ihtiyacına göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanılmasına izin vermektedir.

Kullanıcı, Şirket tarafından işbu sözleşmede belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ayrıca Kullanıcı, 

  1. Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması durumunda; 
  2. kendisi tarafından talep edildiğinde veya onaylandığında; 
  3. bir mahkeme emri veya yasa ya da mevzuat gereği zorunlu olduğunda; 
  4. bir işletmenin satışıyla ya da devredilmesiyle bağlantılı şekilde; 
  5. kullanıcıların ve üçüncü şahısların güvenliğini sağlamak için veya 
  6. Şirket’in haklarını ve mülkiyetini, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların haklarını ve mülkiyetini korumak için 

bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini kabul eder.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.